středa 25. března 2020

Jaktože v Itálii počty neklesají?

V hojně (i mnou) sdíleném článku je řečeno, že už pět dní po zavedení "Kladiva" (lockdownu = radikálního omezení sociálních kontaktů) by měly počty nově nakažených začít klesat, což je v článku dokumentováno jednak daty z WuChanu a jednak výpočtem z epidemického simulátoru. V Itálii už je to více než dva týdny a furt nic (tedy alespon nic statisticky významného). Někde musí bejt chyba. První na ráně je samozřejmě simulátor (sám se zabývám matematickými modely, znám jejich omezení...). Pak to může býz zpoždění hlášení. Oficiálně potvrzené údaje v Číně tam začaly klesat taky až po čtrnácti dnech, těch pět dnů se týkalo zpětně dovozeného počtu skutečných případů podle toho, jak pacienti zpětně hlásili příznaky. (Nicméně se vtírá podezření, jestli tento údaj nebyl tak trochu "postrčen", aby argument pro karanténu byl pádnější - klesat to začíná PŘESNĚ pět dnů po lockdownu, přičemž pět dnů je nejčastěji udávaná inkubační doba). Další možnost je, že karanténa v itálii není tak efektivní jako karanténa v Číně (což je asi taky pravda). Osobně jsem přemýšlel o roli neodhalených přenašečů: pokud je takový v (doma zavřené) rodině, může členy nakazit po pěti dnech, u nich pak bude trvat dalších pět dnů, než se nemoc projeví.
Všechny tyto argumenty jsem už na síti slyšel. Otázka je, jak to kvantifikovat, abychom věděli, kdy to teda začne klesat? Souhlasím s René Levinským, že je potřeba mít model. Otázka, kde ho vzít. Podle mé (velice omezené, uznávám) znalosti existuje spoustu simulátorů, tak či onak vycházejících ze SIR modelu - co je ale u těchhle modelů obecně problém, je kalibrace. Pokud ale chci model kalibrovat (statisticky odhadovat jeho parametry) musí být relativně jednoduchý (ve složitých vznikají nelinearity, které zabraňují korektně určovat míru nejistoty, která je kruciálně důležitá - v těch simulátorech nic takového není).
Prozatím se myslím politické rozhodování děje clkem ad hoc: dokud počty nakažených nezačnou nade vší pochybnost klesat, bude se držet lockdown. Co bude dál, to je myslím dost těžko předjímat. Co je ale myslím jasné teď je, že aby byl "lockdown" co nejkratší, měl se podpořit vyhledáváním asymptomatických přenašečů a jejich přisnější izolací (což je myslím to, co v Asii dělají).
Já - ačkoli je to možná blbost - zatím budu zoušet "statisticky korektně" chytit vývoje akumulovaných hodnot, třeba to k něčemu bude, až budou nějaké první výsledky, dám vědět... Vlastně nic nového: "vědci" pořád něco zkouší...

Žádné komentáře:

Okomentovat