středa 1. ledna 2020

Gretina sázka


Že je hysterická?
Začněme u Blaise Pascala, konkrétně u jeho uvažování, zda žít či nežít podle Desatera.
Pascal zvažuje dvě možnosti: Bůh buď je nebo není. 
Pokud člověk podle Desatera nežije, sice si něco užije, ale v případě, že Bůh je, přijde do pekla. Pokud Bůh není, nic se nestane. 
Když člověk podle Desatera žije, musí se v lecčems omezit, ale v případě, že Bůh existuje, přijde do nebe. V druhém případě se po smrti opět nic neděje. 
Přestože (nebo spíš protože) si nejsme jistí, zda Bůh je nebo není, je pro nás racionální podle jeho přikázání žít, protože tím sice ztratíme některé pozemské radosti, ale jistě nepřijdeme do pekla a navíc možná přijdeme do nebe.
Nyní aplikujme stejnou logiku na rozhodování, zda omezovat či neomezovat emise. Opět uvažujme dvě možnosti: buď má Greta pravdu v tom, že emise v současných objemech způsobí planetě vážný problém, nebo pravdu nemá a naše emise sice možná vliv mají, ale katastrofu nezpůsobí.
Pokud emise omezíme, ztratíme sice část své prosperity, ale jistě se vyhneme katastrofě. Pokud je neomezíme, budeme prosperovat více, ale katastrofa zústává jednou z možností. Racionální je tedy emise omezit, protože ztráta části prosperity bude těžko horší než Gretou prorokovaná extinkce.
Že vám na tom něco nesedí? Máte pravdu, realita je jistě složitější. Je například možné, že k zamezení katastrofy stačí emise omezit částečně. Nebo že katastrofa nastane tak jako tak, takže užívejme co to jde.
Ale skutečně o tolik přijdeme, když emise omezíme? Ze začátku to možná zabolí, ale když jsme dokázali stokrát zlevnit mobily, určitě totéž dokážeme i se soláry a bateriemi, a jako prémii budeme moci přestat panáčkovat před všemožnými rychlokvašenými ropně-plynovými velmocemi.
Že říkám triviality? Taky mi to tak připadá. Spiknutí nedostudovaných klimatologů, zkorumpované OSN a duševně nemocné teenagerky zní líp, to uznávám.


Žádné komentáře:

Okomentovat